Ang pagsusulat pag masyadong diniinan, hanggang sa susunod na pahina nagmamarka. Katulad ng pagmamahal kapag masyado mong binigay ang lahat, yung sakit ng nakaraan dala pa rin ng kinabukasan. Napakalaking halaga ang dulot ng pagsusulat sapagkat sa pamamagitan ng pagsusulat ay masasariwa at mapapakinabangan pa ng mga susunod na henerasyon ang kasaysayan, at iba pang mahahalagang pangyayari sa ating bansa o sa lupang ating kinanaroroonan. Ito rin ay sumisimbolo at  nagpapatunay na naganap ang mga bagay- bagay. Dahil na rin sa pagsusulat nakakalikha tayo ng mga bagay na nakakatulong sa pagunlad at pagusbong ng bago at modernong mundo.

Advertisements