Ang pagsusulat ay isang paglalarawan ng wika sa tekstuwal na tagapamagitan sa pamamagitan ng paggamit ng isang pangkat ng mga tanda o sagisag (kilala bilang sistema ng pagsusulat). Iniiba ito sa larawang-guhit, katulad ng mga larawang-guhit sa yungib at pinta, at ang pagtatala ng wika sa pamamagitan ng hindi-tekstuwal na tagapamagitan katulad ng magnetikong teyp na awdyo.May kwenta  ang pagsulat dahil maari nating maipahayag ang ating saloobin at damdamin sa pamamagitan ng makrong pagsulat katulad ng pagsulat ng love letter o liham pangkaibigan.Nagiging daan ang pagsulat upang ipahayag ang saloobin at damdamin. Nagsisilbing komunikasyon sa kapwa ang pagsulat. Nagagamit ito para sa lalong pagkatuto. Ginagamit bilang isang paraan ng pagtataya sa naging pagsulong ng estudyante sa wika. Nakatutulong ito sa paglinang ng lohikong pag-iisip at paglutas sa suliranin.

Napakalaking halaga ang dulot ng pagsusulat sapagkat sa pamamagitan ng pagsusulat ay masasariwa at mapapakinabangan pa ng mga susunod na henerasyon ang kasaysayan, at iba pang mahahalagang pangyayari sa ating bansa o sa lupang ating kinanaroroonan. Ito rin ay sumisimbolo at  nagpapatunay na naganap ang mga bagay- bagay. Dahil na rin sa pagsusulat nakakalikha tayo ng mga bagay na nakakatulong sa pagunlad at pagusbong ng bago at modernong mundo.

 Walang masama sa pagsusulat. Ang pagsusulat ay ginagawa upang iparating sa mga mambabasa ang sariling saloobin ng may akda sa mga pangyayaring nagaganap. Ang galing ng Panginoon dahil mayroon tayong binabasang pinagkukunan natin ng kaalaman, ang Bibliya. Isipin mo, bawat salita doon ay dagdag kaalaman na sa mga mangbabasang naniniwala sa Kanya. Ito ay ginagamit lamang upang ipahayag ang mga opinyon at hinaing na hindi iniintindi ang sasabihin ng iba. Maaring karamihan sa mga ito ay masaklap o hindi katanggaptanggap, maaring makapagbago naman ito ng iyong pananaw sa buhay. Walang masama sa pagsusulat. Ito ay isang talentong kailangan mong pagbutihin at pagyamanin. Ito na ang pagkakataon mong ilabas ang lahat ng iyong nararamdaman.


Advertisements